Eko eller konventionellt?

Eko eller konventionellt?

Ibland dyker frågan upp – ekologiskt som färdats långt bort ifrån eller konventionellt som odlats nära. Vad är bäst för miljön?

Det är en svår fråga att besvara då många saker spelar in. Dock säger Naturskyddsföreningen: ”Tittar vi ur ett helhetsperspektiv så är ekologisk produktion det bästa för miljön.” 

Att odla ekologiskt gör att vi får gårdar med friskare jordar och hög biologisk mångfald. Vilket betyder att ekologiska gårdar har en hög variationsrikedom av djur & natur-arter. Vid ekologisk odling binds mer organiskt material (kol) i jorden, vilket i sin tur kan hjälpa till att reducera växthusgaser från atmosfären.

Ekologisk odling ger lägre skördar i våra nordliga länderna MEN ekologisk ger ofta högre skördar i låginkomstländer. 

En undersökning från 2017 gjord av LRF visar att ekologisk odling inte heller kräver mer bränsle än konventionell odling.

Informationen är hämtad från Naturskyddsföreningen, gå gärna in och läs mer!

 Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem + elva =