Eko eller konventionellt?

Eko eller konventionellt?

Ibland dyker frågan upp – ekologiskt som färdats långt bort ifrån eller konventionellt som odlats nära. Vad är bäst för miljön? Det är en svår fråga att besvara då många saker spelar in. Dock säger Naturskyddsföreningen: ”Tittar vi ur ett helhetsperspektiv så är ekologisk produktion